Ολοκληρώθηκε ο δημόσιος διάλογος για το κυνήγι

Η διαδικασία του Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι, που ξεκίνησε στις 10 Μαρτίου με πρωτοβουλία του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Γιάννη Τσιρώνη, ολοκληρώθηκε στις 22 Μαΐου 2016, με την υποβολή προτάσεων.
Στην ατζέντα του διαλόγου τέθηκαν από τον Αν. Υπουργό, οι τέσσερις Άξονες: I. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το κυνήγι (όπως άδειες θήρας, εγγραφή σε σωματείο, έλεγχος, εκπαίδευση κυνηγών, δικαιώματα κυνηγού και σωματείου κτλ) II. Το οικονομικό πλαίσιο (συνδρομές, διάθεση εσόδων κλπ) III. Η φύλαξη της φύσης και ο έλεγχος της λαθροθηρίας (ιδιωτικοί φύλακες θήρας, παραβατικότητα στη φύση, κλπ) IV. Τα διαχειριστικά σχέδια βιοποικιλότητας (προστασία πανίδας και χλωρίδας, περιοχών, κριτήρια καθορισμού κυνηγετικής περιόδου κτλ) Στα πλαίσια του Εθνικού διαλόγου για το κυνήγι, πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις στο Αμφιθέατρο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις 30 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση, όπου συζητήθηκαν και υποβλήθηκαν προτάσεις στα πλαίσια του Άξονα Ι. Η επόμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Απριλίου, όπου και συζητήθηκαν τα θέματα των Αξόνων ΙΙ και ΙΙΙ. Η τρίτη και τελευταία συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαΐου. Στον διάλογο συμμετείχαν εμπλεκόμενες περιβαλλοντικές διευθύνσεις και γραμματείες, Πανεπιστημιακοί φορείς, επιμελητήρια, εκπρόσωποι κυνηγετικών οργανώσεων, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων και ΜΚΟ, σχετικά σωματεία, ομοσπονδίες και πολιτικά κόμματα. Για μεγαλύτερη κατανόηση των θεμάτων συντάχθηκαν ερωτήσεις και τέθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η συγκέντρωση των απόψεων από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μέσα από την κοινωνία των πολιτών και να μη απαιτεί ειδικότερη γνώση του κυνηγίου, παρέχοντας τη δυνατότητα σε μη ειδικούς να απαντήσουν για θέματα που τους αφορούν. Στόχος ήταν να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης στα θέματα της θήρας, χωρίς αποκλεισμούς και προαπαιτούμενα.

www.dikaiologitika.gr
Νεότερη Παλαιότερη