Νέο Αλιευτικό Καταφύγιο σε περιοχή της Νέας Κρήνης του Δήμου Καλαμαριάς

 

Νέο Αλιευτικό Καταφύγιο σε περιοχή της Νέας Κρήνης του Δήμου Καλαμαριάς κατασκευάζεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την εξυπηρέτηση των τοπικών αλιέων. 

Για το λόγο αυτό στις 30 Οκτωβρίου 2022 το Πλοίο Επιστημονικών Εφαρμογών «Αλκυών» του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) πραγματοποίησε προκαταρκτική έρευνα χαρτογραφώντας τον πυθμένα και συλλέγοντας ιζήματα από τη θαλάσσια περιοχή του υπό κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου, με σκοπό τον προσδιορισμό της ποιότητας των γαιωδών υλικών που θα προκύψουν από τις θαλάσσιες εκσκαφές κατά τη φάση της κατασκευής του.

Το Έργο θα κατασκευαστεί στην παράκτια ζώνη της περιοχής Νέας Κρήνης του Δήμου Καλαμαριάς, από το ύψος της οδού Βρυούλων μέχρι την οδό Αιολίας περίπου, σε συνέχεια επιχωμάτωσης που πραγματοποιήθηκε για το σκοπό αυτό κατά την κατασκευή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, και περιλαμβάνει τις ακόλουθες τεχνικές κατασκευές:

Έναν (1) προσήνεμο μώλο (κυματοθραύστη), μήκους στέψης (στη ΜΣΘ) ~279,00 m.

Δύο (2) υπήνεμους μώλους εγκάρσια προς την ακτή, μοναδιαίου μήκους ~155,00 m.

Ένα (1) εσωτερικό κρηπίδωμα, μήκους ~152,00 m.

Χερσαία ζώνη επιφάνειας ~15,3 στρεμμάτων, από την οποία έχει ήδη υλοποιηθεί η επίχωση 9,9 στρεμμάτων.

Η χερσαία ζώνη περιλαμβάνει έργα εξυπηρέτησης των αναγκών του Αλιευτικού Καταφυγίου, ήτοι:

Δίκτυο ύδρευσης.

Δίκτυο πυροπροστασίας.

Ηλεκτροφωτισμός - Ηλεκτρική εγκατάσταση.

Δεξαμενές ειδικών αποβλήτων.

Κτίσμα Η/Μ χώρων, (πυροσβεστικού, πιεστικού ύδρευσης και δεξαμενών νερού), οι υπόγειες δεξαμενές συλλογής καταλοίπων (λαδιών και σεντινόνερων) και τα pillar ηλεκτροδότησης.

Συνολικά, τα χαρακτηριστικά του Αλιευτικού Καταφυγίου έχουν ως εξής:

Έκταση λειτουργικής λιμενολεκάνης = ~20.476,00 m2 [(155,00 m – 20,18 m) x 151,88 m].

Έκταση λιμενολεκάνης = ~23.541,00 m2 (155,00 m x 151,88 m).

Συνολικό μήκος μώλων και κρηπιδωμάτων = ~741,00 m (2 x 155,00 m + 151,88 m + 279,00 m).

Στην ερευνητική αποστολή παρέστησαν και επέβλεψαν τις εν λόγω εργασίες ο Δήμαρχος Καλαμαριάς κ. Γιάννης Δαρδαμανέλης και ο Προϊστάμενος Τμήματος Κατασκευών Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μιχάλης Παπαστεργίου. 


Οι προσκεκλημένοι ενημερώθηκαν από τον επιστημονικό υπεύθυνο της αποστολής Δρ Βασίλη Καψιμάλη, Αναπληρωτή Διευθυντή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ, για τη διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση που επιλεγεί η διάθεση των υλικών βυθοκόρησης στη θάλασσα, ώστε αφενός να είναι σύμφωνη με την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και αφετέρου να προστατευθεί από τις πιθανές επιπτώσεις του Έργου το περιβάλλον του Κόλπου Θεσσαλονίκης.#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn more
Ok, Go it!