Το απόφθεγμα της ημέρας 24/11/22


 «Η πρότασις ότι η γη δεν είναι το κέντρον του κόσμου, αλλά κινείται, και μάλιστα με ημέρησίαν κίνησιν, είναι παράλογος, φιλοσοφικώς σφαλερά και, από θεολογικής απόφεως, αιρετική... Τούτο αποτελεί βαρύ σφάλμα δια τον λόγον ότι μία γνώμη δεν δύναται δι ' ουδένα λόγον να είναι πιθανή εφ ' όσον έχει ήδη κηρυχθεί οριστικώς και τελεσιδικίας αντίθετος προς την Αγίαν Γραφήν».

Απόφαση της Ιερής Εξέτασης στη δίκη του Γαλιλαίου, 1633.Post a Comment

Αφήστε το μήνυμά σας, το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας.

Νεότερη Παλαιότερη