Σεμινάρια Οθωμανικής γλώσσας και παλαιογραφίας

Σεμινάρια Οθωμανικής γλώσσας και παλαιογραφίας

Ελληνικό Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Σεμινάρια Οθωμανικής γλώσσας και παλαιογραφίας ξεκινούν στο Ελληνικό Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2016-2017), θα πραγματοποιηθεί στο Ε.ΚΕ.Ν.Ε. σεμινάριο με τίτλο «Οθωμανική Γλώσσα και Παλαιογραφία» από τον δρα Γεώργιο Κ. Λιακόπουλο (ιστορικό – οθωμανολόγο, διδάσκοντα στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών).
Το σεμινάριο έχει ως στόχο την εκμάθηση, την περαιτέρω μελέτη και εντρύφηση στην οθωμανική γλώσσα και τις ιστορικές πηγές (έντυπες, χειρόγραφες, επιγραφικές, νομισματικές) της οθωμανικής περιόδου. Τα ιστορικά τεκμήρια που θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είναι γραμμένα στην Οθωμανική Τουρκική και αφορούν στην ιστορία του Ελληνισμού των τελευταίων αιώνων. Πολλά δε από αυτά δεν έχουν ακόμα μελετηθεί.
Τα μαθήματα θα διαρκέσουν από τη 12η Οκτωβρίου 2016 έως την 31η Μαΐου 2017. Η διδασκαλία, η οποία θα διαρκεί δύο (2) ώρες εβδομαδιαία, θα γίνεται κάθε Τετάρτη τις απογευματινές ώρες. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν έως την 7η Οκτωβρίου 2016 με τη Γραμματεία του Ε.ΚΕ.Ν.Ε. στο τηλ. 210-3626101 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση eesnae@cosmotemail.gr δίνοντας το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
Νεότερη Παλαιότερη