4ο Διεθνές Συνέδριο: Σταυροδρόμι γλωσσών & πολιτισμών (2-3/6/16)

Το 4ο Διεθνές Συνέδριο «Σταυροδρόμι γλωσσών & Πολιτισμών» είναι αφιερωμένο στις «Διδακτικές της Πολυγλωσσίας και Γλωσσικές Πολιτικές». Διοργανώνεται από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Π.Α.Ε.) του Α.Π.Θ., το Κοινό Ελληνο-Γαλλικό Π.Μ.Σ. «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές - Διάδοση των γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα», τη διαπανεπιστημιακή ομάδα ‘Πολύδρομο’, για τη διγλωσσία και τον πολιτισμό στην εκπαίδευση και την κοινωνία και το ερευνητικό εργαστήριο Cren-Inedum του Παν/μιου του Maine, Γαλλία.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 2-3 Ιουνίου 2016, στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής (10ος όροφος), Α.Π.Θ. Το 4ο Σταυροδρόμι είναι αφιερωμένο στα 10 χρόνια της λειτουργίας του Κοινού Ελληνο-Γαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Didactiques du plurilinguisme et politiqueslinguistiques - Diffusion des langues et cultures en context multilingue», μια συνεργασία του Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. και του Παν/μιου του Maine, της Γαλλίας.
Οι θεματικοί άξονες του 4ου Σταυροδρομιού είναι:
Α. Διδακτικές της πολυγλωσσίας: διαγλωσσικότητα (translanguaging), πολυγραμματισμοί, τεχνολογίες στη γλωσσική εκπαίδευση
Β. Γλωσσικές Πολιτικές εντός κι εκτός Ευρώπης: η αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων
Το 4ο Σταυροδρόμι θα κλείσει με τιμητική εκδήλωση για τον εκλιπόντα Σωφρόνη Χατηζσαββίδη, Διευθυντή του Κοινού Ελληνο-Γαλλικού Π.Μ.Σ. από το 2006 μέχρι και τον Απρίλη του 2013.
Οι περιλήψεις των εισηγήσεων δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις 300 λέξεις και θα πρέπει να αποσταλούν στο 4ο_stavrodromi@nured.auth.gr το αργότερο μέχρι 15/3/2016.
Ιστοσελίδα Σταυροδρομιών: stavrodromiglwsswn.auth.gr
Νεότερη Παλαιότερη