Ανανέωση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το Δ.Σ. της ΕΛΣ διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος (δικηγόρος)
Αντιπρόεδρος: Γραμματικάκης Γεώργιος (ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης)
Μέλος: Νίκος Κυπουργός (μουσικοσυνθέτης)
Μέλος: Χρήστος Ζερμπίνος (μουσουργός), εκπρόσωπος Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών
Μέλος: Ιωάννης Σαμπροβαλάκης (μουσικός), εκπρόσωπος Σωματείου Μουσικών της Ορχήστρας στη θέση του Θεόδωρου Μαυρομάτη.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής.
Νεότερη Παλαιότερη