Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: Δίκτυα στην Ιστορία. Από την αρχαιότητα στη σύγχρονη εποχή.

Δίκτυα στην ιστορία από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Institute of Historical Research National Hellenic Research Foundation
11-13 Δεκεμβρίου 2015
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (PDF, 68 σελ.)

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών οργανώνει Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: Δίκτυα στην Ιστορία. Από την αρχαιότητα στη σύγχρονη εποχή. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, από τις 11 έως και τις 13 Δεκεμβρίου 2015. Στόχος του συνεδρίου είναι να να αναπτυχθεί ένας προβληματισμός γύρω από την έννοια του δικτύου και την εφαρμογή της έννοιας αυτής ως μεθοδολογικό εργαλείο στις ανθρωπιστικές επιστήμες με παραδείγματα από την ελληνική Ιστορία. Στόχος είναι επίσης να διερευνηθεί η λειτουργία των δικτύων στη διαμόρφωση του ελληνικού χώρου και στην καλλιέργεια κοινωνικών και πολιτισμικών οσμώσεων στη Μεσόγειο. Στο Συνέδριο θα λάβουν μέρος συνάδελφοι ερευνητές του ΙΙΕ καθώς και ειδικοί με το θέμα επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Με το Συνέδριο αυτό επιδιώκεται επίσης να γνωστοποιηθεί στην επιστημονική κοινότητα και στο ευρύ κοινό το ερευνητικό πρόγραμμα Κύρτου πλέγματα που διενεργήθηκε στο ΙΙΕ/ΕΙΕ στο πλαίσιο του προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας «Κρηπίς» (2013-2015). Αντικείμενο του προγράμματος ήταν να δημιουργήσει μία πρωτότυπη ψηφιακή εφαρμογή, στην οποία χαρτογράφησε Δίκτυα εξουσίας, οικονομίας και γνώσης στον ελληνικό χώρο από τους προϊστορικούς χρόνους έως τη σύγχρονη εποχή προκειμένου να διερευνήσει τη λειτουργία των δικτύων αυτών στην ελληνική Ιστορία.
Οι γενικές θεματικές που θα προσεγγίσουν οι σύνεδροι κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα είναι οι ακόλουθες:
- Εμπόριο και προσωπικές οικονομικές δικτυώσεις
- Παραγωγή, διακίνηση και συναλλαγές
- Πολιτισμικές μεταφορές
- Χαρτογραφώντας τα δίκτυα του παρελθόντος
- Θεσμοί και μηχανισμοί εξουσίας
Γλώσσες του Συνεδρίου θα είναι τα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 (μετρό Ευαγγελισμός)
Νεότερη Παλαιότερη