Διοργάνωση Επιστημονικού Συμποσίου στη μνήμη του Γενικού Εφόρου Αρχαιοτήτων Παναγιώτη Ευστρατιάδη (1815-1888)

Διοργάνωση Επιστημονικού Συμποσίου στη μνήμη του
Γενικού Εφόρου Αρχαιοτήτων Παναγιώτη Ευστρατιάδη (1815-1888)

11-12 Δεκεμβρίου, 2015, 9.30

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών/Τμήμα Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία και την Ένωση Ελλήνων Αρχαιολόγων «Ηώς», διοργανώνουν Επιστημονικό Συμπόσιο στη μνήμη του Γενικού Εφόρου Αρχαιοτήτων Παναγιώτη Ευστρατιάδη (1815-1888), με την ευκαιρία συμπλήρωσης διακοσίων χρόνων από τη γέννησή του.
Το συμπόσιο αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους Έλληνες αρχαιολόγους να τιμήσουν έναν από τους θεμελιωτές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και να γνωρίσουν το διοικητικό και επιστημονικό του έργο, κατά την εικοσαετή θητεία του ως Γενικού Εφόρου Αρχαιοτήτων (1864-1884).
Σε αυτό θα συμμετάσχουν αρχαιολόγοι και ιστορικοί, με ανακοινώσεις σχετικές με την προσωπικότητά του και το πολύπλευρο έργο του που, μεταξύ άλλων, αφορά στην οργάνωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και στη συστηματικότερη παρέμβασή της για τη σωτηρία και προστασία των αρχαιοτήτων σε περιοχές των Αθηνών, της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας και των νήσων, που ανήκαν στην τότε Ελληνική επικράτεια.
Οι εργασίες του Συμποσίου θα λάβουν χώρα στο αμφιθέατρο του κτηρίου, επί των οδών Αγ. Ασωμάτων 33 και Ψαρομηλίγκου 21 στο Θησείο.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης.
Νεότερη Παλαιότερη