Οι οίνοι Φθιώτιδας αποκτούν τη δική τους ταυτότητα

Οι οίνοι Φθιώτιδας αποκτούν τη δική τους ταυτότητα:

Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, υπεγράφησαν τέσσερις αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ για οίνους με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη στη Φθιώτιδα. Ειδικότερα, οι αποφάσεις αφορούν:

· ΠΓΕ «ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» για την παραγωγή λευκών, ερυθρών και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων σε επίπεδο νομού.

· ΠΓΕ «ΜΑΡΤΙΝΟ»: για την παραγωγή λευκών και ερυθρών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων καθώς και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων οίνων.

· ΠΓΕ «ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»: για την παραγωγή λευκών και ερυθρών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων καθώς και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων οίνων.

· ΠΓΕ «ΟΠΟΥΝΤΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ»: για την παραγωγή λευκών και ερυθρών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων καθώς και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων οίνων.


Post a Comment

Αφήστε το μήνυμά σας, το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας.

Νεότερη Παλαιότερη