ΓΑΒΡΑΚΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ

Τρία χιλιόμετρα μετά την Εκκάρα και 56 χιλ. από την Λαμία. Η κοινότητα Γαβρακίων υπαγόταν στον τέως Δήμο "ΘΑΥΜΑΚΩΝ" με έδρα το Δο­μοκό. Η υπαγωγή αυτή στο Δήμο "Θαυμακών" διήρκεσε από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, δηλαδή το 1881 μέχρι και το 1912, οπότε με το Β.Δ. της 29.8.1912, (ΦΕΚ261 / 31.8.1912 τ. Α) καταργήθηκαν οι Δήμοι και διμιουργήθηκαν οι κοινότητες. 

Από το 1912 ανήκε στην κοινότητα Αγόριανης με το παλιό του όνομα, ως «Μασλή».
Το Μασλή το 1921 με Β.Δ. αποσπάστηκε από την Κοινότητα Αγό­ριαvης, και έγινε ιδία Κοινότητα. Μετονομάστηκε δε από Μασλή σε Γαβράκια το 1928. Από το 1998 και την εφαρμογή της διοικητικής  μεταρίθμησης  αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θεσσαλιώτιδος.
Post a Comment

Αφήστε το μήνυμά σας, το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας.

Νεότερη Παλαιότερη