Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΚΚΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ

Η Εκκάρα αποδεδειγμένα ονομαστή πόλη της αρχαιότητας, ήταν από παλιά και παραμένει και σήμερα ένα πλούσιο, όμορφο χωριό και μία Κοινότητα δυναμική και ζηλευτή, με 1000 περίπου κατοίκους σε μόνιμη βάση, με καλή ρυμοτομία, με μεγάλη πλατεία και ωραία καταστήματα. Είναι xτισμένη σε κατηφορική πλευρά κατάφυτη από διάφορα οπωροφόρα και αειθαλή δέντρα, σε υψόμετρο 170 μ. στη Β.Δ. άκρη του Ν. Φθιώτιδας, σχεδόν στα σύνορά του, με το Ν. Καρδίτσας. Απέχει 53,5 χιλ. απ' τη Λαμία και 45 χιλ. απ' την Καρδίτσα.
Η Εκκάρα  (πρώην Δομοκού) βρίσκεται στο νομό Φθιώτιδας ανήκει στον δήμο Θεσσαλιώτιδος του οποίου πρωτεύουσα είναι το Νέο Μοναστήρι. Με κατεύθυνση από Λαμία προς Καρδίτσα βρίσκεται μεταξύ των χωριών Βελεσιώτες και Γαβράκια του εν λόγω νομού. Η παλιά ονομασία του χωριού ήταν Κάτω Αγόριανη. Η Εκκάρα έχει περίπου 1000 ενεργούς κατοίκους και είναι χτισμένη στους πρόποδες βουνού με θέα τον απέραντο Θεσσαλικό κάμπο. Η πλειοψηφία των κατοίκων του χωριού είναι αγρότες. Στην πρώην επαρχία ΔΟΜΟΚΟΥ υπάρχουν δύο χωριά με το όνομα ΑΓΟΡΙΑΝΗ, η Ανω και η Κάτω Αγόριανη.


 Η Κάτω Αγόριανη ή Κάτω χωριό όπως το ονόμαζαν, μετονομάστηκε σε "ΕΚΚΑΡΑ" Το όνομα αυτό δόθηκε ύστερα από πρόταση του Κοινοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε    από το Συμβούλιο Τοπωνυμίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σε αντικατάσταση του ονόματος "Aγόριανη» που θεωρήθηκε ξενικό Σλαβικό". Η μετονομασία" σε  EKKΑΡΑ έγινε το 1930 (ν.δ. 17.7.1930, ΦΕΚ 251/24.7.1930 τΑ.).
Η λέξη "Εκκάρα» σύμφωνα με μία εκδοχή προήλθε από τον παραπόταμο του Πη­νειού "ΚΑΚΑΡΑ" που τα νερά του δημιουργούν ακόμα και σήμερα μεγάλες πλημμύρες το χειμώνα στα πεδινά κτήματα των συγχωριανών μας. Έτσι η γνωστή μας Κακάρα, από την αρχαιότητα, όπως φαίνεται έδωσε το όνομα στο χωριό Εκκάρα (περιοχή παρά-κα­κάρια). Η άποψη, όμως αυτή, δεν στηρίζεται σε στοιχεία, τη γράφουμε με κάθε επιφύλα­ξη.
Η Α. Aγόριαvη Δομοκού όμως, ως γνωστό, με εμμονή κάποιων κατοίκων της, δεν άλλαξε ποτέ όνομα παρ' ότι όπως αναφέραμε πιο πάνω η λέξη θεωρήθηκε σλαβική από το σλαβικό GΟRJΑΝΕ=ορεινό. Τώρα και το όνομα «Εκκάρα» που αντικατέστησε το όνομα «Αγόριανη» ευτυχώς, δεν είναι άσχετο. πρόκειται για σημαντική αρχαία Θεσσαλική πόλη, με μακραίωνη ιστο­ρική Πορεία, όπως μαρτυρεί η ποικιλία των ευρημάτων- που αναπτύχθηκε στον ίδιο χώρο  της σημερινής ΕΚΚΑΡΑΣ. Τα δύο Kάστρα που σώζovται (Ακρόπολη, γυναικό­καστρο) και οι εντυπωσιακές οχυρώσεις, μαρτυρούν ότι η ΕΚΚΚΑΡΑ κατοικείται συνεχώς από τη προϊστορικοί εποχή έως σήμερα. Κι είναι αλήθεια ότι δεν έπαψε από τότε, να παίζει σημαντικό ρόλο σ' όλες τις φάσεις της Ελληνικής ιστορίας.


 Πρόσφατα τα πράγματα ξεκαθαρίστηκαν: Το τοπωνύμιο "ΑΓΟΡΙΑΝΗ-είναι λέξη Ελληνική (άρθρο ϊ. Βακράκη 12/93 Περιοδι­κό ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ) από τα πολύ παλιά χρόνια, από την κλασσική και Ελληνιστική περίο­δο και σημαίνει ταχεία άνοδος του λαού προς τα επάνω. Η λέξη είναι σύνθετη και προήλθε από την σύνθεση δύο λέξεων από αγορή+ανη = Αγόριανη, αγορή = συνάθροιση του λαού απ' το ρήμα αγείρω = συναθροίζω ανη... ότι δύναται να ανυσθεί……πορεία προς τα άνω. Η λέξις αυτή προέρχεται από το ρ.  ανύω = διατρέχω, φτάνω ταχέως, καταλήγω...
Το όνομα «AΓOPIΑΝH" ήταν και είναι ριζωμένο βαθιά και ζυμωμένο με απέραντη αγάπη στις ψυχές όλων των ΑΓΟΡΙΑΝΙΤΩΝ, όπου κι αν βρίσκονται. Η ΑΓΟΡΙΑΝΗ "το χωριό" όπως μας αρέσει να το αποκαλούμε, γιατί έτσι νιώθουμε πιο κοντά στην Πατρώα γη μας.
Η κοινότητα Αγόριανης υπαγόταν στον τέως Δήμο "ΘΑΥΜΑΚΩΝ" με έδρα το Δο­μοκό. Η υπαγωγή αυτή στο Δήμο "Θαυμακών" διήρκεσε από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, δηλαδή το 1881 μέχρι και το 1912, οπότε με το Β.Δ. της 29.8.1912, (ΦΕΚ261 / 31.8.1912 τ. Α). Το Μασλή το 1921 με Β.Δ. αποσπάστηκε από την Κοινότητα Αγό­ριαvης, και έγινε ιδία Κοινότητα. Μετονομάστηκε δε από Μασλή σε Γαβράκια το 1928.
Δυτικά της ΕΚΚΑΡΑΣ στη θέση Λουτρά κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, υπήρχε το χωριό ΠΑΣΑΛΙ, που ήταν συνοικισμός μουσουλμάνων, και σήμερα είναι αγρο­τική έκταση της Εκκάρας με το όνομα ΠΑΣΑΛΙ.
Οι δύο οικισμοί της Εκκάρας και της Α. Aγόριαvης, που μαζί αποτελούν την Κοινό­τητα ΕΚΚΑΡΑΣ, είχαν και έχουν κοινή ιστορική πορεία, κοινή καταγωγή των κατοίκων και κοινά Διοικητικά όρια, ΕΚΚΑΡΑ και ΑΓΟΡΙΑΝΗ ή ΑΓΟΡΙΑΝΗ και ΕΚΚΑΡΑ είναι δύο ονόματα που η αρχή τους βρίσκεται πολύ βαθιά, στο πέρασμα του χρόνου. Το ΕΚΚΑΡΑ παλιότερο, το ΑΓΟΡΙΑΝΗ κάπως νεότερο. Η Εκκάρα αποδεδειγμένα ονομαστή πόλη της αρχαιότητας, ήταν από παλιά και παραμένει και σήμερα ένα πλούσιο, όμορφο χωριό και μία Κοινότητα δυναμική και ζη­λευτή, με 1000 περίπου κατοίκους σε μόνιμη βάση, με καλή ρυμοτομία, με μεγάλη πλατεία και ωραία καταστήματα. Είναι xτισμένη σε κατηφορική πλευρά κατάφυτη από διά­φορα οπωροφόρα και αειθαλή δέντρα, σε υψόμετρο 170 μ. στη Β.Δ. άκρη του Ν. Φθιώ­τιδας, σχεδόν στα σύνορά του, με το Ν. Καρδίτσας. Απέχει 50 χιλ. απ' τη Λαμία και 45 χιλ. απ' την Καρδίτσα.
Στο διάστημα της Ιταλογερμανικής κατοχής γνώρισε την καταστροφική μανία των κατακτητών, πυρπολήθηκαν πολλά σπίτια και πολλά λεηλατήθηκαν, αρκετοί κάτοικοι σκοτώθηκαν από τους Γερμανούς, άλλοι πάρθηκαν όμηροι. Στην Εθνική Αντίσταση πή­ραν μέρος εκατovτάδες Αγοριανίτες και έτσι εξηγείται το μένος των κατακτητών κατά του χωριου.
Η Εκκάρα έχει ωραίο Διδακτήριο και μεγάλο διώροφο Κοινοτικό Κατάστημα. Έχει όμορφά σπίτια και τρεις εκκλησίες. Τον Aγιο Παvτελεήμoνα, τον Aγιο Αθανάσιο (Κοιμη­τηριακό) και το Εξωκκλήσι Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Η Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος είναι επιβλητική και μεγάλη Βυζαντιvού ρυθμού. χτισμένη πάνω στα θεμέλια δύο άλλων εκκλησιών που καταστράφηκαν από σεισμούς. Είναι πολιούχος και πpoστάτης Aγιος της Εκκάρας και έκανε πολλά θαύματα, όπως διηγούνται οι κάτοικοι του χω­ριού.
Η κτηματική περιoxή της Κοινότητας Εκκάρας σύμφωνα με το αριθμ. 1378/ 17.10,1882 συμβόλαιο αγοράς του Συμ/φου Βόλου Κων. Βλαχοπούλου "το κτήμα Αγόριανης» συνολικής έκτασης 64.000 στρέμματα, συνορεύει με τις περιφέρειες των χω­ριών Παναγιάς, Ομβριακής, Βελεσσιωτών, Σοφιάδας, Λεονταρίου, Γαβρακίων, Κτιμέ­νης, Λουτρών Μακρυρράχης-Κτιμένης και με το φυσικό όριο το ποτάμι Ονόχωνο, μέσω του οποίου διοχετεύονται τα νερά της πρώην Λίμνης Ξυνιάδος. Σχεδόν ολόκληρη η εύφορη πεδινή Θεσσαλική περιοχή της, ως τις παρυφές του χωριού, είναι κατάφυτη από βαμβάκι, στη δε αγροτική της θέση «Γιαννακίτσα» λειτουργούν τα ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΕΛΚΟΤ Α.Ε. ΑΦΩΝ ΣΠΕΝΤΖΟΥ.
Δυτικά του χωριού σε ωραίο τοπίο, αναβλύζoυν αξιόλογα ιαματικά νερά.
Σήμερα η Εκκάρα αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θεσσαλιώτιδος.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τα 10 μεγαλύτερα ποτάμια της Ελλάδας

Αλιάκμονας
Βρίσκεται στη Δ. Μακεδονία και είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδας με μήκος 297 χλμ. και βρίσκεται ολόκληρος σε ελληνικό έδαφος. Οι άλλοι μεγάλοι ποταμοί (Έβρος, Νέστος και Αξιός) πηγάζουν σε ξένα εδάφη. Το όνομά του είναι σύνθετο και προέρχεται από το άλς (άλας, θάλασσα) και από το άκμων (αμόνι). Μια αρχαία παράδοση λέει ότι όσα πρόβατα έπιναν νερό από τον Αλιάκμονα άλλαζαν χρώμα και γίνονταν λευκά. Η παράδοση αυτή επιβεβαιώνεται από μια καταγραφή του Λατίνου συγγραφέα Πλινίου (23-79 μ.Χ.), που μεταφρασμένη από τα λατινικά, λέει: «Επίσης στη Μακεδονία, όσοι θέλουν να έχουν πρόβατα άσπρα πηγαίνουν στον Αλιάκμονα, όσοι δε μαύρα στον Αξιόν». Ο Αλιάκμονας, πριν γίνει το φράγμα της εκτροπής του (δεκαετία του 1950), δεν είχε σταθερή κοίτη. Συχνά πλημμύριζε και σχημάτιζε εκτεταμένα έλη. Ο ποταμός πηγάζει από τα βουνά Βέρνο, Γράμμο και Βόιο, στα σύνορα της χώρας με την Αλβανία, και εκβάλλει στο Θερμαϊκό κόλπο μεταξύ της Θεσσαλονίκης και της Κατερίνης. Σχεδόν σε όλο…

Κάστρο Πελασγίας (αρχ. Λάρισα Κρεμαστή) (Πελασγία)

Περιγραφή:
Σώζεται οχυρωματικός περίβολος πάχους 2,50 - 2,90 μ., που ταυτίζεται με την ακρόπολη της αρχαίας πόλης των Φθιωτών Αχαιών, Λάρισας Κρεμαστής. Είναι οικοδομημένος κατά το τραπεζιόσχημο και ισοδομικό σύστημα τοιχοποιΐας, χρονολογείται στον 5ο και τον 4ο αιώνα π.Χ., και φέρει ανά διαστήματα πύργους, τρεις πύλες και μία πυλίδα (πλάτους 1,36 μ.).
Υπηρεσιακή Μονάδα: ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Τ.Κ. 35013, Πελασγία (Νομός Φθιώτιδος)

Τηλέφωνο: +30 22310 29992
Φαξ: +30 22310 46106
Email: protocol@idepka.culture.gr


Πηγή-->

Η Μονή Ελεούσης Ξυνιάδος Δομοκού, εόρτασε την εύρεση της Ιεράς Εικόνος

Την εύρεση της θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Ελεούσης στην ομώνυμη Ιερά Μονή της Ξυνιάδος εόρτασε η Ιερά Μητρόπολη μας κατά το διήμερο 20 και 21 Ιουνίου με κάθε λαμπρότητα και τη συμμετοχή χιλιάδων προσκυνητών από την Θεσσαλία και άλλα διαμερίσματα της Ελλάδος, οι οποίοι ιδιαιτέρως ευλαβούνται την Παναγία Ελεούσα. Ο φετινός εορτασμός πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβαΐδος κ. Πορφυρίου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Την παραμονή της εορτής τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον οποίο εχοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Θηβαΐδος με τη συμμετοχή πολλών Ιερέων από την Φθιώτιδα και από άλλες Μητροπόλεις που εν τω μεταξύ είχαν έρθει με πολλά λεωφορεία.   Κατά την διάρκεια της αρτοκλασίας που έγινε στη φιάλη της Ιεράς Μονής ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος προσεφώνησε τον Σεβασμιώτατο κ. Πορφύριο, τον ευχαρίστησε για την παρουσία του και αφού αναφέρθηκε δι’ ολίγον στην ιστορία της ιεράς Εικόνος τον παρεκάλεσε να κηρύξει τον …