Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. αναβαθμίζει τις Μεταφορικές Συνδέσεις στα Επιχειρηματικά Πάρκα

 Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. αναβαθμίζει τις Μεταφορικές Συνδέσεις στα Επιχειρηματικά Πάρκα

Συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τους βασικούς φορείς μεταφορών  


Νέο Ψυχικό, Δεκέμβριος 2023
Μια νέα πρωτοβουλία αναλαμβάνει να υλοποιήσει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, που αφορά στην αναβάθμιση των μεταφορικών συνδέσεων στα Επιχειρηματικά πάρκα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, προχωράει στη διενέργεια Μελέτης Σκοπιμότητας για τη Σιδηροδρομική Εξυπηρέτηση του δικτύου των Πάρκων της, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η Μελέτη θα εξετάσει και θα αξιολογήσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων από τις σιδηροδρομικές συνδέσεις, ώστε να δημιουργηθούν ολοκληρωμένοι μεταφορικοί κόμβοι, αναβαθμίζοντας παράλληλα την αξία των ΕΠ και διασφαλίζοντας ελκυστικότητα. 

Για αυτό το θέμα, ο  Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, κ. Θανος Ψαθάς, πραγματοποίησε μια ιδιαιτέρως πετυχημένη συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, όπου συζητήθηκε η ολοκληρωμένη μεταφορική σύνδεση και εξυπηρέτηση των Επιχειρηματικών Πάρκων, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και άλλους φορείς. Ακόμη, αναζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις οι ανάγκες σε συγκεκριμένα Επιχειρηματικά Πάρκα προκειμένου να εξειδικευτεί το εκάστοτε μεταφορικό έργο και η συχνότητα εξυπηρέτησης. 

Πρωτίστως, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ μελετά την σιδηροδρομική σύνδεση του Επιχειρηματικού Πάρκου Θεσσαλονίκης με το λιμάνι μέσω μεταφορέα καθώς το Πάρκο αποτελεί ένα σημαντικό μεταφορικό πόλο στην ευρύτερη περιοχή. 

Τέλος, ο κ. Ψαθάς ενημέρωσε τον Υπουργό και για τις συνολικές πρωτοβουλίες της ΕΤΒΑ σε σχέση με την αναβάθμιση των υποδομών της σε αυτό τον τομέα.


Post a Comment

Αφήστε το μήνυμά σας, το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας.

Νεότερη Παλαιότερη