Σε ισχύ οι νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας των 24 Επιχειρηματικών Πάρκων που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.Σε ισχύ οι νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας των 24 Επιχειρηματικών Πάρκων που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. 
Νέο Ψυχικό, Αύγουστος 2023 
Ένα ακόμα θετικό ορόσημο στη Διαχείριση των Επιχειρηματικών Πάρκων της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των Κανονισμών Λειτουργίας των 24 Επιχειρηματικών Πάρκων, που έχουν πλέον τεθεί σε ισχύ μετά τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας - και στις περιπτώσεις του Ηρακλείου και της Θεσσαλονίκης, πάνω από πενήντα ετών. Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ με μια τετράμηνη ανοιχτή και δημοκρατική διαδικασία, κατ’ εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, έθεσε σε διαβούλευση με τους ιδιοκτήτες γης τα προτεινόμενα κανονιστικά κείμενα, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία εφαρμογής του προηγούμενου πλαισίου. Οι διαδικασίες εξυπηρετήθηκαν από Πλατφόρμα Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας, που εποπτεύθηκε από έγκριτους και ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές, με σκοπό να διασφαλισθεί η εγκυρότητα και το αδιάβλητο της διαδικασίας. 
Πρόσβαση στη Διαβούλευση είχαν ΟΛΟΙ οι ιδιοκτήτες γης, οι οποίοι μπορούσαν να συμμετέχουν υποβάλλοντας τα σχόλιά τους. Η Διαβούλευση πλαισιώθηκε, επίσης, από ανοιχτές συζητήσεις και επισκέψεις της Διοίκησης της ΕΤΒΑ στις εγκαταστημένες επιχειρήσεις και σε επαγγελματικούς φορείς. 
Πραγματοποιώντας πάνω από 400 συναντήσεις το τελευταίο τρίμηνο, η ΕΤΒΑ τοποθετήθηκε στα ερωτήματα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και άκουσε και υιοθέτησε αξιόλογες προτάσεις και ιδέες, γεγονός που αντικατοπτρίστηκε και στις σχετικές ψηφοφορίες. Συνοπτικά τα αποτελέσματα στα 24 Επιχειρηματικά Πάρκα, είναι ότι μόλις 111 (5,2%) από τους 2.155 ιδιοκτήτες γης, που αντιστοιχούν σε 2.618 (5,3%) από το σύνολο των 49.580 στρεμμάτων, δε συμφώνησαν με τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις. Στη βάση αυτή οι νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας αποτελούν ουσιαστικό και συλλογικό αποτέλεσμα του γόνιμου διαλόγου και των σχολίων και προτάσεων της οργανωμένης επιχειρηματικής κοινότητας του Δικτύου της ΕΤΒΑ. Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. με τον τρόπο αυτό ενεργοποιεί και τις νέες επιχορηγούμενες επενδύσεις των άνω των 50 εκατ. ευρώ για τα Πάρκα στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελλάδα 2.0, καθώς διαμορφώνει ένα περιβάλλον σύγχρονης επιχειρηματικής συνέχειας και βιώσιμης ανάπτυξης. «Με την εφαρμογή των βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών και την αναγνώριση ότι η δημοκρατική συμμετοχή αποτελεί σίγουρη συνταγή επιτυχίας, η “επόμενη μέρα”, με τις αναβαθμισμένες υποδομές και υπηρεσίες, θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που επέλεξαν να εγκατασταθούν στα Πάρκα διαχείρισής μας. 
Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. θα υποβάλλει και πρόσθετες προτάσεις υπηρεσιών για τη διευκόλυνση λειτουργίας των επιχειρήσεων προσεγγίζοντας, μεταξύ άλλων, και το θέμα της ενέργειας. Όραμά μας είναι η οργάνωση της επιχειρηματικής κοινότητας σε επιχειρηματικά πάρκα με δράσεις αειφόρου ανάπτυξης με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και ψηφιακό πρόσημο, οι οποίες ενισχύουν τα επαναλαμβανόμενα έσοδα, εκπληρώνοντας, παράλληλα, τα κριτήρια ESG για τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας στο πλαίσιο της βιώσιμης οικονομίας» δηλώνει ο κ. Θάνος Ψαθάς, CEO της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.


Post a Comment

Αφήστε το μήνυμά σας, το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας.

Νεότερη Παλαιότερη