Τσαλαφούτι: Επίσημα στον κατάλογο των ΠΟΠ


 

Τσαλαφούτι: Επίσημα στον κατάλογο των ΠΟΠ

Η απόφαση του ΥπΑΑΤ για το προϊόν τυριού.

Στον κατάλογο των ΠΟΠ καταχωρήθηκε το προϊόν τυριού «Τσαλαφούτι», σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια.

Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση του ΥπΑΑΤ: «Αποδέχεται το με αριθ. πρωτ. 1298/158166/8-6-2022 τελικό αίτημα της άτυπης ομάδας παραγωγών ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ, για καταχώριση στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) της Ε. Ένωσης, της ονομασίας «ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ», για προϊόν τυριού, ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων».

Δείτε εδώ την απόφαση.Post a Comment

Αφήστε το μήνυμά σας, το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας.

Νεότερη Παλαιότερη