Στο 50% η μείωση των φυτοφαρμάκων έως το 2030


 

Στο 50% η μείωση των φυτοφαρμάκων έως το 2030

Πρώτη συνεδρίαση εργασίας των υπουργών περιβάλλοντος της ΕΕ. 

Η ανάγκη συνοχής και εναρμόνισης των κρατών μελών σε ότι αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, στο πλαίσιο της αγροοικολογικής μετάβασης, τονίστηκε στην πρώτη συνεδρίαση των υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ.

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος μοιράστηκαν τις βέλτιστες εθνικές πρακτικές για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων με στόχο να ληφθούν υπόψη οι φιλόδοξες πολιτικές που εφαρμόζουν πολλά κράτη μέλη.

Παράλληλα, προσδιορίστηκαν τα πιο σχετικά μέτρα που πρέπει να διατηρηθούν συλλογικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να μειωθεί στο μισό η χρήση φυτοφαρμάκων έως το 2030, που αποτελεί σημαντικό στοιχείο της αγροοικολογικής μετάβασης. Τονίστηκε δε, η ανάγκη για συντονισμένη προσπάθεια για την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την προσφορά λύσεων στους αγρότες.

Εφιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις «ρήτρες αντικατοπτρισμού», ιδίως με σκοπό να απαιτηθεί να υπόκεινται τα εισαγόμενα προϊόντα στα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και να προχωρήσει η απαγόρευση των εξαγωγών σε τρίτες χώρες χημικών προϊόντων που απαγορεύονται στην ΕΕ.

Αυτή η αρχική σύνοδος εργασίας εμπίπτει στην επικείμενη αναδιατύπωση της Οδηγίας για την αειφόρο χρήση φυτοφαρμάκων, η οποία θα συζητηθεί στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Γεωργίας. Σκοπός της Οδηγίας είναι να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα για το 2030. Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος θα έχουν την ευκαιρία να επανεξετάσουν αυτό το θέμα κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Περιβάλλοντος τον Ιούνιο.
 

Πηγή: neapaseges.grPost a Comment

Αφήστε το μήνυμά σας, το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας.

Νεότερη Παλαιότερη