Έδαφος και αλάτι: Η πρόκληση και η διαχείριση

 

Αν το νερό είναι η πηγή της ζωής, τότε το χώμα είναι η μητέρα όλων των πλασμάτων. 

Τον Παγκόσμιο Χάρτη των Εδαφών που επηρεάζονται από το Αλάτι, ο οποίος αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για τη διακοπή της αλατοποίησης και την αύξηση της παραγωγικότητας, εγκαινίασε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO).

Σύμφωνα με τον χάρτη, εκτιμάται ότι υπάρχουν περισσότερα από 833 εκατομμύρια εκτάρια εδάφη που επηρεάζονται από αλάτι σε όλο τον κόσμο (8,7% του πλανήτη). Τα περισσότερα από αυτά μπορούν να βρεθούν σε φυσικά ξηρά ή ημίξηρα περιβάλλοντα στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική.

Ωστόσο, ο χάρτης δείχνει ότι το 20 έως 50% των αρδευόμενων εδαφών σε όλες τις ηπείρους είναι πολύ αλμυρά, πράγμα που σημαίνει ότι πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην καλλιέργεια τροφίμων λόγω υποβάθμισης του εδάφους.

Το έργο αυτό, στο οποίο περιλαμβάνονται 118 χώρες και εκατοντάδες επεξεργαστές δεδομένων, επιτρέπει στους ειδικούς να εντοπίσουν πού πρέπει να υιοθετηθούν βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους για να αποφευχθεί η αλάτωση και η αλμύρωση και να διαχειριστούν τα βιώσιμα τα εδάφη που επηρεάζονται από το αλάτι. Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνονται όσοι ασχολούνται με έργα άρδευσης.

Η μητέρα όλων των πλασμάτων

Αν το νερό είναι η πηγή της ζωής, τότε το χώμα είναι η μητέρα όλων των πλασμάτων. Τα υγιή εδάφη αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και αποτελούν τη βάση των κατευθυντήριων επιλογών του FAO - καλύτερη παραγωγή, καλύτερη διατροφή, καλύτερο περιβάλλον και καλύτερη ζωή.

Τα εδάφη μπορούν να επηρεαστούν από το αλάτι πολύ γρήγορα για διάφορους λόγους: λόγω κακής διαχείρισης από το άνθρωπο, υπερβολικής ή ακατάλληλης χρήσης λιπασμάτων, αποψίλωσης, αύξησης της στάθμης της θάλασσας, ρηχού επιπέδου νερού που επηρεάζει τη ρίζα, ή διείσδυσης θαλασσινού νερού στα υπόγεια ύδατα που χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για άρδευση. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει επίσης τα διακυβεύματα, με τα μοντέλα να υποδηλώνουν ότι τα παγκόσμια εδάφη θα μπορούσαν να επεκταθούν έως και 23% - κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες - μέχρι το τέλος του αιώνα.

Τα εδάφη που επηρεάζονται από το αλάτι είναι λιγότερο γόνιμα και λιγότερο παραγωγικά και ως εκ τούτου αποτελούν απειλή για τον παγκόσμιο αγώνα κατά της πείνας και της φτώχειας. Μειώνουν επίσης την ποιότητα του νερού και τη βιοποικιλότητα του εδάφους, ενώ αυξάνουν τη διάβρωση του εδάφους.

https://www.neapaseges.gr/


Post a Comment

Αφήστε το μήνυμά σας, το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας.

Νεότερη Παλαιότερη