Επιτράπηκε η κατ΄εξαίρεση η μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου σε Ροδόπη, Έβρο και Ξάνθη

 

Επιτράπηκε η κατ΄εξαίρεση η μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου σε Ροδόπη, Έβρο και Ξάνθη: «... Με την ανωτέρω (1) σχετική Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα με το εδάφιο ιζ) της παρ. 2 του άρθρου 3 αυτής,

επιτράπηκε η κατ΄εξαίρεση κυκλοφορία με σκοπό την «Μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου προς τον

σκοπό αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, και μόνο εντός των Περιφερειακών

Ενοτήτων Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η

μετακίνηση της παρούσας περίπτωσης δύναται να πραγματοποιείται με τη συμμετοχή έως τεσσάρων (4) ατόμων».

Με την ανωτέρω (2) σχετική παρατάθηκε η χρονική περίοδο θήρας του αγριόχοιρου (Susscrofa) μέχρι την

28η Φεβρουαρίου 2021, σε ομάδες μέχρι τεσσάρων (4) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο

όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο ( ημέρες Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή).

Στην παρ. 2 του εδαφίου Β.ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ της ανωτέρω (3) σχετικής, αναφέρεται ότι: «2.

Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2020 μέχρι και

20.01.2021 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά

τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepuseuropaeus) και του Αγριόχοιρου

(Susscrofa).

Μετά τα ανωτέρω είναι προφανές ότι για την άσκηση της θήρας του αγριόχοιρου τις

επιτρεπόμενες ημέρες και στις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες θα επιτρέπονται οι κατ΄εξαίρεση

μετακινήσεις για τη θήρα αγριόχοιρου προς τον σκοπό αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης των

χοίρων, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να χρησιμοποιούνται σκύλοι δίωξης για την

άσκηση του κυνηγιού του.»Post a Comment

Αφήστε το μήνυμά σας, το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας.

Νεότερη Παλαιότερη