Εκπαιδευτική εκδρομή στην Ιερά Μονή Κορώνης - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.ΔΟ.ΑΠ., Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Εκπαιδευτική εκδρομή στην Ιερά Μονή Κορώνης - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.ΔΟ.ΑΠ., Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές με επιτόπου διδασκαλία συνεχίζονται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)» που διοργανώνει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τα Τρίκαλα, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Η εκπαιδευτική εκδρομή πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Κορώνης του Νομού Καρδίτσης, στο πλαίσιο του μαθήματος «Ιστορία Αρχιτεκτονικής» με υπεύθυνη καθηγήτρια την Δρ. Αφροδίτη Πασαλή.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να διδαχθούν τα ακόλουθα:

- Περιγραφή της αρχιτεκτονικής και της οικοδομικής τεχνικής του μνημείου.
- Τυπολογική και μορφολογική ανάλυση.
- Περιγραφή του εικονογραφικού προγράμματος.
- Τεχνοτροπικές και αισθητικές παρατηρήσεις του τοιχογραφικού διακόσμου.

Σκοπός των εκπαιδευτικών εκδρομών με επιτόπου διδασκαλία είναι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και η ανάπτυξη εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων τους, μέσω της ενίσχυσης της παρατηρητικότητας, της συμμετοχής, της κριτικής σκέψης, της καταγραφής πληροφοριών, της διατύπωσης ερωτημάτων και της εξαγωγής συμπερασμάτων του υπό μελέτη αντικειμένου.  


Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ., επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα:
www.adoapteithessaly.gr

Νεότερη Παλαιότερη