Πανελλήνιος λογοτεχνικός διαγωνισμός ποίησης, πεζού και παραμυθιού

Το Σωματείο Λόγου και Τέχνης <<ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ>>,που εδρεύει στην Κόρινθο, προκηρύσσει Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, Ποίησης, Πεζού και Παραμυθιού, ενηλίκων άνω των 18 ετών και μαθητικό από 13 ετών έως 18 ετών, για το έτος 2015.
Τα έργα να ταχυδρομηθούν το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015(31/12/2015) (θα ληφθεί υπ’ όψη η σφραγίδα των ΕΛΤΑ), με απλή επιστολή και όχι συστημένη, στην Ταχυδρομική Δ/ση:
Σωματείο Λόγου και Τέχνης <<ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ>> Κωστή Παλαμά 83 -Κόρινθος 20 100.

α. Για το Πεζό και το Παραμύθι τα έργα θα είναι ως είκοσι(20) σελίδες.
β. Για το ποίημα δεν θα ξεπερνούν τους τριάντα(30) στίχους.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. συνημμένο

Συνημμένα

Πληροφορίες για το διαγωνισμό (pdf)
Νεότερη Παλαιότερη