Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Βαγγέλης Αποστόλου: Στόχος να αυξήσουμε το πρόσθετο ποσοστό των ενισχύσεων στους νέους αγρότες

Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015
Βαγγέλης Αποστόλου: Στόχος να αυξήσουμε το πρόσθετο ποσοστό
των ενισχύσεων στους νέους αγρότες κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου εκπροσώπησε τη χώρα, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Χαράλαμπο Κασίμη, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, που συνεδρίασε στις 14 & 15 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Βασικά θέματα που απασχόλησαν τους Υπουργούς ήταν η ενίσχυση των νέων γεωργών, η στρατηγική της ΕΕ για την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας στη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας, στο πλαίσιο της βιο-οικονομίας, η ολοκλήρωση των νέων κανόνων σχετικά με τα προγράμματα διανομής γεωργικών προϊόντων στα σχολεία και οι ανησυχίες για την ποιότητα των εισαγόμενων μελισσοκομικών προϊόντων, που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα του τομέα στην ΕΕ.
Στην παρέμβασή του για τους νέους γεωργούς ο Υπουργός υποστήριξε ότι για να παραμείνει βιώσιμη η Ευρωπαϊκή Γεωργία, χρειάζεται τους νέους, που τολμούν και επενδύουν σε καινοτόμες λύσεις, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι η ανεργία των νέων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα ιδιαίτερα για ορισμένα κράτη μέλη. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «η επίλυση των ζητημάτων που δυσκολεύουν την εγκατάσταση των νέων στη γεωργία, πέρα από τα κίνητρα που δίνει η Κοινή Αγροτική Πολιτική και που προσπαθήσαμε να τα αξιοποιήσουμε στο έπακρο, είναι πολλαπλά σκόπιμη. Στην Ελλάδα, ένα πρόσθετο ποσοστό 2% των άμεσων ενισχύσεων δίνεται σε νέους αγρότες. Λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη δημογραφικής ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού, το ποσοστό αυτό δεν επαρκεί, παρά το γεγονός ότι επιπλέον κονδύλια ύψους άνω των 300 εκ. € θα διατεθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την είσοδο 24.000 περίπου νέων αγροτών στον τομέα. Στην ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ στόχος μας πρέπει να είναι η εύλογη αύξηση του ποσοστού αυτού, οφείλουμε να στηρίξουμε τους νέους που δείχνουν ενδιαφέρον για τον αγροτικό χώρο».Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι «η προσέλκυση των νέων στον αγροτικό τομέα, συνδέεται άμεσα με τις ευρύτερες αναπτυξιακές πολιτικές με την ποιότητα της ζωής στην ύπαιθρο, που διασφαλίζεται με γενικότερα μέτρα για την αναβάθμισή της» και ζήτησε πρωτοβουλίες από την ΕΕ, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις, είτε μέσω των μέτρων για την ανάπτυξη της υπαίθρου, είτε μέσω της περιφερειακής πολιτικής είτε μέσω των τομεακών προγραμμάτων.
Σε ότι αφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας στη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, ο Υπουργός υποστήριξε πως η έρευνα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι ο βασικός προσανατολισμός της γεωργίας και της αλιείας είναι η παραγωγή επαρκούς ποσότητας ασφαλών τροφίμων, σε τιμές προσιτές για όλους τους πολίτες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ικανοποιητικό εισόδημα για τους παραγωγούς. Όπως τόνισε, «στόχος μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, οι καινοτόμες πρακτικές για τη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, τη χρήση της βιομάζας, τη μείωση της σπατάλης των τροφίμων, προτεραιότητες στις οποίες δεν έχει καμία θέση η χρήση γενετικών τροποποιήσεων ή κλωνοποιήσεων». Ο κ. Αποστόλου υπογράμμισε ότι προϋπόθεση της στρατηγικής της ΕΕ πρέπει να είναι η αναγνώριση της σημασίας της γεωργικής, της δασοκομικής και της αλιευτικής δραστηριότητας και η συνολική προσφορά της στη σημερινή κοινωνία και στις επόμενες γενιές, ώστε οι πολιτικές μας να είναι ασφαλείς για τους παραγωγούς και αποτελεσματικές για την κοινωνία στο σύνολό της. Η έρευνα πρέπει να προσφέρει απαντήσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, άμεσα εφαρμόσιμες, που θα παρέχουν ασφάλεια για τον καταναλωτή, για το περιβάλλον και για το εισόδημα του αγρότη. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να είναι μέρος της στρατηγικής της ΕΕ, αφού ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τη μεγαλύτερη ασπίδα για την προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα και στη Νότια Ευρώπη, η μορφολογία των εδαφών και οι εναλλαγές των αγροτικών και δασικών εκτάσεων δημιουργούν πολύτιμα αγροδασικά οικοσυστήματα, που χρήζουν ενιαίας και προσεκτικής διαχείρισης.
Σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα που απασχόλησαν του Συμβούλιο, ο Υπουργός ΑΑ-Τ υποστήριξε την πρόταση της Προεδρίας για τα νέα μέτρα σχετικά με τα προγράμματα διανομής γεωργικών προϊόντων στα σχολεία, τονίζοντας τη σημασία τους για την καλλιέργεια καλών διατροφικών συνηθειών στους μαθητές, αλλά και για την εξομάλυνση των αγορών. Τόνισε την πολλαπλή σημασία της μελισσοκομίας για τη γεωργία, το περιβάλλον και την οικονομία και ζήτησε να καθιερωθούν αυστηρότερες διατάξεις για την επισήμανση της προέλευσης του μελιού αλλά και των προϊόντων του τομέα ώστε να προστατεύονται τόσο οι παραγωγοί, όσο και οι καταναλωτές. Ζήτησε ακόμη την αντιμετώπιση των «δόλιων πρακτικών» στην αγορά, με ενίσχυση των ελέγχων και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών, ώστε να προστατεύεται ο καταναλωτής και η ανταγωνιστικότητα των υγιών Ευρωπαίων παραγωγών, με άμεσο αποτέλεσμα στην οικονομία της υπαίθρου και στη διατήρηση του αριθμού των μελισσών και της βιοποικιλότητας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τα 10 μεγαλύτερα ποτάμια της Ελλάδας

Αλιάκμονας
Βρίσκεται στη Δ. Μακεδονία και είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδας με μήκος 297 χλμ. και βρίσκεται ολόκληρος σε ελληνικό έδαφος. Οι άλλοι μεγάλοι ποταμοί (Έβρος, Νέστος και Αξιός) πηγάζουν σε ξένα εδάφη. Το όνομά του είναι σύνθετο και προέρχεται από το άλς (άλας, θάλασσα) και από το άκμων (αμόνι). Μια αρχαία παράδοση λέει ότι όσα πρόβατα έπιναν νερό από τον Αλιάκμονα άλλαζαν χρώμα και γίνονταν λευκά. Η παράδοση αυτή επιβεβαιώνεται από μια καταγραφή του Λατίνου συγγραφέα Πλινίου (23-79 μ.Χ.), που μεταφρασμένη από τα λατινικά, λέει: «Επίσης στη Μακεδονία, όσοι θέλουν να έχουν πρόβατα άσπρα πηγαίνουν στον Αλιάκμονα, όσοι δε μαύρα στον Αξιόν». Ο Αλιάκμονας, πριν γίνει το φράγμα της εκτροπής του (δεκαετία του 1950), δεν είχε σταθερή κοίτη. Συχνά πλημμύριζε και σχημάτιζε εκτεταμένα έλη. Ο ποταμός πηγάζει από τα βουνά Βέρνο, Γράμμο και Βόιο, στα σύνορα της χώρας με την Αλβανία, και εκβάλλει στο Θερμαϊκό κόλπο μεταξύ της Θεσσαλονίκης και της Κατερίνης. Σχεδόν σε όλο…

Κάστρο Πελασγίας (αρχ. Λάρισα Κρεμαστή) (Πελασγία)

Περιγραφή:
Σώζεται οχυρωματικός περίβολος πάχους 2,50 - 2,90 μ., που ταυτίζεται με την ακρόπολη της αρχαίας πόλης των Φθιωτών Αχαιών, Λάρισας Κρεμαστής. Είναι οικοδομημένος κατά το τραπεζιόσχημο και ισοδομικό σύστημα τοιχοποιΐας, χρονολογείται στον 5ο και τον 4ο αιώνα π.Χ., και φέρει ανά διαστήματα πύργους, τρεις πύλες και μία πυλίδα (πλάτους 1,36 μ.).
Υπηρεσιακή Μονάδα: ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Τ.Κ. 35013, Πελασγία (Νομός Φθιώτιδος)

Τηλέφωνο: +30 22310 29992
Φαξ: +30 22310 46106
Email: protocol@idepka.culture.gr


Πηγή-->

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (βίντεο)

clip : ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΝΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ