Λαμία, Πλατεία Πάρκου, αρχές της δεκαετίας του 1960. Μια «άλλη» Λαμία…


Εικόνα της ημέρας: Λαμία, Πλατεία Πάρκου, αρχές της δεκαετίας του 1960. 
Μια «άλλη» Λαμία…

Νεότερη Παλαιότερη