«Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών»

Τα έργα «Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της γνώσης και καινοτόμων ιδεών» και «Ακαδημία Πλάτωνος – η Πολιτεία και ο Πολίτης», τα οποία πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, υλοποιούνται από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία - Α.Μ.Κ.Ε. της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Ωνάσης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, αποσκοπούν:
στην υποστήριξη της έρευνας, την ανάπτυξη της γνώσης και των καινοτόμων ιδεών ως παραμέτρου της κοινωνικής και οικονομικής προόδου∙
στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας ανάμεσα σε ελληνικά και ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα (κλασικά λύκεια που λειτουργούν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σχολεία στην Αμερική, στην Αυστραλία και στην Ασία) καθώς και ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων∙
στην αξιοποίηση μιας ιστορικής περιοχής και της πολιτιστικής κληρονομιάς ως αφετηρίας, «εργαλείου», «μονοπατιού» στη προσέγγιση της γνώσης και των εναλλακτικών τρόπων μάθησης∙
στην ανάπτυξη της γνώσης ως μέσου επαγγελματικής αυτοπραγμάτωσης∙
στην δια βίου μάθηση των ενηλίκων πολιτών∙
στην αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου και την ανάδειξη της περιοχής της Ακαδημίας Πλάτωνος ως πόλου πνευματικής και οικονομικής ανάπτυξης∙
στην ανάδειξη της σχέσης Πολίτη και Πολιτείας και την ανάπτυξη διαλόγου με τα προβλήματα της εποχής, τα ζητήματα της πόλης και του δημοσίου χώρου∙
στην στήριξη της επιχειρηματικότητας των πολιτών στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος.
Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:
ΔΙΑΛΟΓΟΙ, για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΠΛΑΤΩΝΑΣ, για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικών εφαρμογών, για μαθητές και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και για το ευρύ κοινό.
ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ, για τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου –με ψηφιακό υλικό για τον Πλάτωνα– ερευνητικών εργασιών, διατριβών, βιβλιογραφίας, αρθρογραφίας, επιλεγμένης και σχολιασμένης δικτυογραφίας, για τη σύνδεση με άλλα αποθετήρια και βάσεις Πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων κτλ.
ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, όπου προβλέπεται η διοργάνωση Θερινού σχολείου για ξενόγλωσσους πτυχιούχους, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες και ερευνητές.
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, για την ανάπτυξη πληροφορίας για σημεία ενδιαφέροντος στην Ακαδημία Πλάτωνος, την περιοχή της αλλά και ολόκληρη την πόλη των Αθηνών∙
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑ, για την ανάπτυξη μίας μόνιμης διαδραστικής πολυμεσικής έκθεσης στην περιοχή.

Νεότερη Παλαιότερη