Μείωση χρόνου παραμονής μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

Μείωση χρόνου παραμονής μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
 Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη η απόφαση που αφορά στη μείωση του χρόνου παραμονής των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, στο πλαίσιο του προγράμματος Εξισωτικής Αποζημίωσης για το έτος 2013. Σύμφωνα με την απόφαση, το διάστημα παραμονής των μετακινούμενων κτηνοτρόφων στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (όπως αυτές έχουν οριστεί με την αριθμ. 85/148/ Οδηγία της Ε.Ε.) καθορίζεται, για λόγους καιρικών συνθηκών, στους τέσσερις μήνες για το πρόγραμμα εξισωτικής αποζημίωσης του έτους 2013.
Νεότερη Παλαιότερη