Ιδρυτική Συνέλευση κίνησης «Χωρίς Μεσάζοντες»


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 05-04-2013

Ιδρυτική  Συνέλευση κίνησης «Χωρίς Μεσάζοντες» 


Τη Δευτέρα 8 Απριλίου και ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου, συγκαλούμε τη δεύτερη και ιδρυτική ανοιχτή συνέλευση, με θέμα τη δημιουργία στην περιοχή μας κίνησης στα πλαίσια του πανελλαδικού δικτύου «Χωρίς Μεσάζοντες».
Είναι το επόμενο βήμα μετά την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση-συνέλευση που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των Συλλογικοτήτων Λαμίας στις 27 Μαρτίου, όπου διαπιστώθηκε ομόφωνα από τους συμμετέχοντες η αναγκαιότητα δημιουργίας μόνιμης κίνησης και ορίστηκε 14μελής προσωρινή Συντονιστική Ομάδα, η οποία ανέλαβε και την ιδρυτική προετοιμασία της κίνησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την  επιτυχία του εγχειρήματος είναι  η ενεργή συμμετοχή τόσο των πολιτών, με προσφορά εθελοντικής εργασίας για την λειτουργία της κίνησης, όσο και των παραγωγών με την απευθείας διάθεση, σε λογικές τιμές, των προϊόντων τους. Σκοποί του εγχειρήματος αυτού είναι:
 Η ανάπτυξη  πνεύματος και βιώσιμων δομών  αλληλεγγύης και συνεργασίας.
 Η ενίσχυση, ανάπτυξη και προώθηση της ντόπιας παραγωγής.
 Η απ’ ευθείας  διάθεση φθηνών ποιοτικών προϊόντων  στους καταναλωτές.
Τα προτεινόμενα για συζήτηση θέματα στην ιδρυτική συνέλευση της Δευτέρας, είναι:
1) Συγκρότηση - Οργανωτικά (Όνομα κίνησης, Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας και Αλληλεγγύης πανελλαδικού δικτύου, Κείμενο αρχών, Σκοποί της κίνησης-«Ποιοι είμαστε», διάφορα άλλα οργανωτικά).
2) Τρόπος διάθεσης προϊόντων (Διαδικασία επιλογής προϊόντων, σειρά προτεραιότητας, Ψηφοφορίες επιλογής, Συμφωνητικά με παραγωγούς, Ερωτηματολόγιο παραγωγών, Πιστοποιητικά παραγωγών).
3) Προτάσεις για διάθεση προϊόντων (περιλαμβάνει: Ενημέρωση για προσφορές τοπικών προϊόντων από Συντονιστική, Προσφορές - παρουσιάσεις επί τόπου παραγωγών, Συζήτηση και προτάσεις για τις πρώτες δράσεις διάθεσης προϊόντων).

Η προσωρινή Συντονιστική Ομάδα

                                        Επικοινωνία: XMLamias@gmail.com

-->
Νεότερη Παλαιότερη