Παλαιοχριστιανικά Μνημεία της Φθιώτιδος: Παλαιοχριστιανική Βασιλική εις "Βαρκά" Υπάτης

Εις το άκρον του χωρίου «Βαρκά» Υπάτης πλησίον των Λουτρών σώζονται τα ερείπια μεγάλης Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του 6ου μ.Χ. αιώνος τιμωμένης επ’ ονόματι του αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Η παλαιοχριστιανική Βασιλική κτίσθηκε επάνω σε Ελληνικό Ιερό, όπως εμφαίνεται από τους τετραγωνικούς ογκολίθους και τις επιγραφές. Η Βασιλική είναι τρίκλιτος εις δε την Ανατολική πλευρά εκάστου κλίτους σχηματίζεται ημικυκλική κόγχη, σημείο που τοποθετεί το μνημείο όχι αρχαιότερο του Β΄ ημίσεως του 6ου μ.Χ. αιώνος. Στη Δυτική πλευρά υπάρχουν δύο υπόγειοι θολωτοί τάφοι με αρκετό ενδιαφέρον. Ο πρώτος του κεντρικού κλίτους είναι τρίλοβος, ο δε του δεξιού δίλοβος. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι επιγραφές που όπως είπαμε ανήκουν στο Ελληνικό Ιερό επί θεμελίων του οποίου κτίσθηκε η παλαιοχριστιανική Βασιλική. Σχέση με το Ναό έχει και το ψηφιδωτό παλαιοχριστιανικής εποχής που ανακαλύφθηκε το 1971 σε κτίριο που ευρίσκετο πλησίον του Ναού. Πρόκειται περί σπανίου σε παραστάσεις και πολυχρωμία ψηφιδωτού, το οποίο μαρτυρεί το μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον της περιοχής. 

 (Από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου: «Ιστορικά Εκκλησιαστικά Μνημεία της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος»)-->
Νεότερη Παλαιότερη