Καθολικό Mονής Ταξιαρχών (Νεράϊδα Στυλίδας)

Περιγραφή: Το καθολικό έχει σχήμα τρίκλιτης βασιλικής με τρούλο. Μικρές κόγχες που ανοίγονται στο βόρεια και νότιο τοίχο δίνουν στο κτήριο τη μορφή ναού αγιορείτικου τύπου. Σε καθένα από τα πλάγια κλίτη διαμορφώνονται τέσσερις χαμηλοί τρουλίσκοι, ενώ το ιερό βήμα καλύπτεται με "βαγενοκαμάρα". Η δυτική κεραία απολήγει σε αέτωμα.


Τοιχογραφικός διάκοσμος σώζεται στον τρούλο, στις καμάρες και τους θολίσκους των κλιτών, στο ιερό και στην εξωτερική πλευρά του δυτικού τοίχου. Στον τρούλο παριστάνεται ο Παντοκράτορας πλασιωμένος από αγγέλους, την Παναγία, τον Πρόδρομο, Προφήτες και τους Ευαγγελιστές στα σφαιρικά τρίγωνα. Στα κλίτη εικονίζονται σκηνές από τα Πάθη και το Βίο του Προδρόμου και στο ιερό η Πλατυτέρα και οι Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. Ο διάκοσμος χρονολογείται στον 17ο-18ο αι.

Με πρωτοβουλία του Π. Λαζαρίδη πραγματοποιήθηκαν το 1970 εργασίες εξυγιάνσεως της ανωδομής, κατά τη διάρκεια των οποίων αποκαλύφθηκαν οι οκτώ χαμηλοί τρουλίσκοι που ήταν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό μιας ενιαίας δίρριχτης στέγης και αποκαταστάθηκε το αρχικό σύστημα των στεγών.

Συγγραφέας: Βασιλική Συθιακάκη, αρχαιολόγος

Υπηρεσιακή Μονάδα:
24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Νεράϊδα Στυλίδας (Νομός Φθιώτιδος)


-->
Νεότερη Παλαιότερη