Φουντουκιά: καλλιέργεια με μικρό ρίσκο που έχει μεγάλες προοπτικές

Ευνοϊκές εξαγωγικές προοπτικές εμφανίζει η καλλιέργεια ξηρών καρπών, ενώ το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζήτησης καλύπτεται με εισαγωγές από τρίτες χώρες μπορεί να καταστήσει την ανάπτυξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων με αντικείμενο καλλιέργειες όπως αυτή του φουντουκιού μια πρώτης τάξεως εναλλακτική δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα ως πηγή συμπληρωματικού οικογενειακού εισοδήματος. Αν και οι ξηροί καρποί έχουν σημαντική θέση στην ελληνική διατροφή, το 72% της εγχώριας ζήτησης καλύπτεται με εισαγωγές προϊόντων από χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ελληνικές εξαγωγές σε αξία των φουντουκιών για την πενταετία (2002-06) παρουσίαζαν διαδοχικές διακυμάνσεις, οι οποίες σχετίζονται µε τον παραγωγικό κύκλο της φουντουκιάς και την ανάλογη μεταβολή της ευρωπαϊκής ζήτησης.

Παρ’ όλα αυτά οι συνολικές εισαγωγές φουντουκιού, κυρίως από τις τρίτες χώρες, είναι σημαντικά υψηλότερες από τις εξαγωγές (περίπου σε αναλογία 13:1).

Με τη μέση τιμή παραγωγού τα τελευταία χρόνια να κυμαίνεται μεταξύ 1,8 και 2 ευρώ ανά κιλό, η καλλιέργεια της φουντουκιάς μπορεί να δώσει ακαθάριστο εισόδημα έως και 700 ευρώ ανά στρέμμα.

1. Ευνοϊκές οι συνθήκες για την εξαγωγή του προϊόντος στις αγορές του εξωτερικού

2. Τα 700 ευρώ ανά στρέμμα φτάνει το κέρδος για τους παραγωγούς της καλλιέργειας φουντουκιού

Πηγή: http://www.fimes.gr-->
Νεότερη Παλαιότερη