Η SantoWines ανάμεσα στους πιο επιτυχημένους Συνεταιρισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων, SantoWines, ήταν ένας από τους συνεταιρισμούς που παρουσιάστηκαν ως case study επιτυχημένης αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης, στο workshop που έγινε στις Βρυξέλλες στις 17 Οκτωβρίου 2012 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού project “Support for farmers cooperatives”.

Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα διερεύνησε την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης των συνεταιρισμών, αναλύοντας την επίδοση των συνεταιρισμών και των παραγόντων που την επηρεάζουν, όπως η εσωτερική διακυβέρνηση, το θεσμικό περιβάλλον, καθώς και η θέση τους στην τροφική αλυσίδα. Το project αυτό αποκτά τεράστια  σημασία , με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει  να ανατεθεί στις Συν/κες οργανώσεις κομβικός ρόλος στην υλοποίηση της νέας ΚΑΠ 2013-2020.
Βασικό  μέλος της  Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας , που υλοποίησε την μεγάλη αυτή έρευνα , ήταν ο Δόκτωρ Κώστας Ηλιόπουλος από το <<Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών>>  του ΕΘΙΑΓΕ. Στην εκδήλωση της 17ης Οκτωβρίου την SANTO WINES εκπροσώπησε ο Δ/ντης Ματθαίος Δημόπουλος. 

-->
Νεότερη Παλαιότερη