1.321.500 € για τη λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας

Δαπάνες ύψους 1.321.500 € εγκρίθηκαν για την εφαρμογή της λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012.

Συγκεκριμένα, με την με αριθμό 1446/52524 υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1533/Β/8 – 5 – 2012, σε εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 736/1194/41458/03−04−2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1177Β΄), εγκρίνεται για το έτος 2012 η μεταφορά:

ποσού συνολικού ύψους εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000 €) από την δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)» στην δράση 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» και
ποσού συνολικού ύψους εξηνταμίας χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (61.500 €) από την δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στην δράση 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας».

Ως εκ τούτου, για την υλοποίηση της δράσης 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» έτους 2012 εγκρίνεται συνολικά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εικοσιμίας χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (1.321.500 €), το οποίο ανά Κέντρο Μελισσοκομίας κατανέμεται ως εξής:

Αττικής: 84.513,76
Πειραιά και Κυκλάδων: 88.602,31
Κεντρικής Μακεδονίας: 121.945,00
Δυτικής Μακεδονίας: 69.090,20
Αν. Μακεδονίας – Θράκης: 93.898,89
Θεσσαλίας: 91.435,70
Στερεάς Ελλάδας: 85.977,32
Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας :76.630,00
Δυτικής Ελλάδας: 75.549,67
Πελοποννήσου: 45.750,00
Κρήτης: 82.277,20
Χαλκιδικής: 115.016,45
Βορείου Αιγαίου: 90.600,00
Δωδεκανήσου: 80.041,00
Θάσου και Καβάλας: 37.876,50
Γραφείο ΟΜΣΕ: 82.296,00

Post a Comment

Αφήστε το μήνυμά σας, το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας.

Νεότερη Παλαιότερη