Το «Κείον νόμιμον»…

Το «Κείον νόμιμον»…
Στην Κέα ίσχυε το «Κείον νόμιμον», εθιμικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο όποιος υπερέβαινε το 70ο έτος ηλικίας, δεν ήταν πλέον «χρήσιμος» στην πολιτεία για την πνευματική του συνεισφορά αλλά και τη σωματική του δύναμη και έπρεπε να πεθάνει. Έπινε τότε «εκουσίως» κώνειο, ένα φυτικό δηλητήριο το οποίο παράγεται από το φυτό «κώνειον το στικτόν», ώστε να μη συνεχίζει να επιβαρύνει το σύνολο, εφόσον υποτίθεται πως δεν μπορούσε να συμμετέχει σε αυτό παραγωγικά. Η τελετουργική αυτή αυτοκτονία επιβίωσε ως έθιμο μέχρι και τις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ. Ο μεγάλος σοφός της αρχαιότητας Αριστείδης που καταγόταν από την Κέα ήταν εκείνος που θέσπισε τον νόμο «Κείον το Νόμιμον».
  • Σήμερα μήπως βρισκόμαστε κοντά σε μια τέτοια…. εξέλιξη;;;


Post a Comment

Αφήστε το μήνυμά σας, το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας.

Νεότερη Παλαιότερη