Σε κανονικά επίπεδα τα αποθέματα οίνων

Σε κανονικά επίπεδα τα αποθέματα οίνων
Τον όγκο των αποθεμάτων οίνου ,ανακοίνωσε το τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών του ΥπΑΑΤρ, βάσει των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το άρθρο 19 παρ.1β του ΚΑΝ (ΕΕ) 436/2009. Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί τα αποθέματα οίνοι με απογραφή 31/07/2017 ανέρχονται σε 1.423.402 hl και παρουσιάζουν ελαφρά αύξηση κατά 3,82 % σε σύγκριση με το αντίστοιχο επίπεδο του 2016 (1.371.071 hl). Τα αποθέματα οίνου με 31/12/2017 είναι αυξημένα επίσης κατά 3,32% και σε σύγκριση με το μέσο όρο της τελευταίας 5 ετίας. Χωρίς ιδιαίτερη σημασία είναι και οι μεταβολές που παρουσιάζουν και οι υποκατηγορίες των αποθεμάτων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ποικιλιακοί, Χωρίς ΓΕ, Γλεύκη), οι οποίες κατ ΄αναλογία ακολουθούν μικρή αύξηση ως προς τον όγκο τους ,από 2%-4%.

keosoe.gr

Post a Comment

Αφήστε το μήνυμά σας, το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας.

Νεότερη Παλαιότερη