«'Ένας δικός μας άνθρωπος στις Η.Π.Α», άμισθος πρεσβευτής του Ελληνισμού και της ορθοδοξίας!!!

Ανδρέας Καμπιζιώνης: «'Ένας δικός μας άνθρωπος στις Η.Π.Α», άμισθος πρεσβευτής του Ελληνισμού και της ορθοδοξίας!!!

Δύο άρθρα, τα οποία δημοσιεύθηκαν  το μεν πρώτο την 5η Μαρτίου, 2015 στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Morning News της πόλης όπου ζει η οικογένεια Καμπιζιώνη, τη  Φλώρενς, Νοτίου Καρολίνας και το άλλο στην εφημερίδα ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ της Νέας Υόρκης ,την 5η Μαρτίου, 2015.

Νεότερη Παλαιότερη