Το Ασκληπιείο Δαφνούντος στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας

Άγιος Κωνσταντίνος - Ασκληπιείο Δαφνούντος (2007) 
 Στο πλαίσιο κατασκευής της παράκαμψης του Αγίου Κωνσταντίνου στο τμήμα του αυτοκινη- τόδρομου Π.Α.Θ.Ε. από τον Λογγό έως την έξοδο της σήραγγας της Κνημίδος, η ΙΔ΄ ΕΠΚΑ διεξήγαγε σωστικές ανασκαφές, στη θέση «Ισιώματα» από τον Οκτώβριο του 2005 έως τον Απρίλιο του 2007. Η θέση ταυτίζεται με τον αρχαίο Δαφνούντα, οικοδομικά κατάλοιπα του οποίου ήλθαν για πρώτη φορά στο φως. Το σημαντικότερο εύρημα των ανασκαφών είναι ένα ορθογώνιο κτηριακό συγκρότημα, διαστ. 30x15 μ., αποτελούμενο από δύο δια- φορετικά κτήρια και υπαίθριους χώρους λατρείας (εικ. 1). 
Οι υπαίθριοι χώροι περιλαμβάνουν μια ορθογώνια εσχάρα με υπολείμματα καύσης, βωμό και επτά κυκλικούς λάκκους λαξευμένους στο στέρεο έδαφος. 
Πληθώρα προϊόντων απόρριψης τελετουργικών πράξεων και θυσιών περιέχονταν σε ορισμένους από τους λάκκους και σε παχύ στρώμα στο χώρο ανατολικά του βωμού, με ίχνη καύσης, κεραμίδες και μικρούς λίθους. Περισυλλέχθηκαν αναθήματα, πολλά από τα οποία παραπέμπουν στη λατρεία του Ασκληπιού (χάλκινα ομοιώματα φιδιών, χάλκινα βραχιόλια με απολήξεις κεφαλών φιδιών, ενεπίγραφα όστρακα τελετουργικών αγγείων, μαρμάρινα αγαλμάτια, τμήματα αναθηματικών στηλών κ.ά.). Σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα, η χρήση του χώρου ως υπαίθριου λατρευτικού ξεκινά από τα τέλη του 6ου αι. π.Χ. και συνεχίζεται κατά τους κλασικούς χρόνους, οπότε κατασκευάζεται το κτήριο Β. Στη συνέχεια, περί τα μέσα του 4ου αι. π.Χ., προστίθεται το κτήριο Α, το οποίο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται μέχρι τους αυτοκρατορικούς χρόνους. 
Πρόκειται για ένα από τα αρχαιότερα Ασκληπιεία στον ελλα- δικό χώρο, καθώς τα περισσότερα κατασκευάζονται από τον 4ο αι. π.Χ., όταν ο ήρωας-θεός γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής και διαδίδεται ευρέως η λατρεία του, η οποία εξακολουθεί να ασκείται μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους. Μετά το πέρας της ανασκαφής, το οικοδομικό συγκρότημα μεταφέρθηκε περί τα 150 μ. ανατολικότερα, προκειμένου να αποκατασταθεί και να αναδειχθεί.


Εικ. 1. Άγιος Κωνσταντίνος, Ασκληπιείο Δαφνούντος. Αεροφωτογραφία του Ασκληπιείου, χάλκινο ειδώλιο φιδιού, όστρακο με επιγραφή ΑΣΚΛ, αρυβαλλοειδές ληκύθιο με ερυθρόμορφο ανθέμιο και μαρμάρινα αγαλμάτια παιδιών (2007).

Πηγή: http://www.yppo.gr/0/anaskafes/index.html
Νεότερη Παλαιότερη