Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Οι Έλληνες αμφισβητούν τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στην ΕΕ


Οι Έλληνες αμφισβητούν τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στην ΕΕ
EurActiv.gr   Τετ, 19/02/2014
Οι Έλληνες έχουν την πλέον αρνητική εικόνα για τον θεσμό της ΕΕ, όμως παράλληλα υποστηρίζουν το ενιαίο νόμισμα, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύθηκε χθες (18 Φεβρουαρίου). Ακόμη εκφράζονται ιδιαίτερες ανησυχίες για την λειτουργία της δημοκρατίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Βάσει της έρευνας ειδικότερα για την Ελλάδα, το Ευρωβαρόμετρο υπογραμμίζει την αρνητική εικόνα που έχουν οι Έλληνες πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση (σε ποσοστό 54% - το μεγαλύτερο μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης). Επίσης, οι Έλληνες, περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, εμφανίζονται απαισιόδοξοι για το μέλλον της Ευρώπης και θεωρούν ότι η ΕΕ οδεύει προς τη λάθος κατεύθυνση. Μέσα σ' ένα γενικευμένο κλίμα δυσπιστίας και δυσαρέσκειας οι Έλληνες στην πλειονότητά τους, τείνουν να μην εμπιστεύονται το θεσμό της ΕΕ, συγκεντρώνοντας το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφει η έρευνα (72%). 

Ωστόσο, παρότι η Ελλάδα και ειδικότερα η οικονομία της διανύει μια δύσκολη περίοδο, η ελληνική κοινή γνώμη, στην πλειονότητά της (62%), συνεχίζει να τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ μια Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, με ένα νόμισμα, το Ευρώ. 

Οι Έλληνες ζουν απλώς «μέρα με τη μέρα» 

Τέλος, αναφορικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης, η έρευνα καταδεικνύει ότι οι Έλληνες καταλαμβάνουν το δεύτερο υψηλότερο (αρνητικό) ποσοστό (71%) μετά από τους Κύπριους (87%), εκφράζοντας το φόβο τους ότι τα χειρότερα δεν έχουν συμβεί ακόμα.

Οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες αδυνατούν να κάνουν οποιοδήποτε σχέδιο για το μέλλον, και απλώς ζουν μέρα με τη μέρα, καθώς η παρούσα κατάσταση στην οποία βρίσκονται δεν τους το επιτρέπει (ΕΛ:65%, EΕ28: 36%).

Η δυσχερής οικονομική θέση στην οποία βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες επιβεβαιώνεται περαιτέρω με την ομολογία τους ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους στο τέλος του μήνα (47%). Το ελληνικό ποσοστό είναι το υψηλότερο (αρνητικό) που καταγράφει η έρευνα, καταδεικνύοντας την οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα των Ελλήνων.

Παράλληλα, οι Έλληνες, όπως και οι περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες, θεωρούν ότι η ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών (ποσοστό 60% έναντι 57% του ευρωπαϊκού μέσου όρου), καθώς και η ειρήνη μεταξύ των κρατών-μελών (ποσοστό 53% τόσο για την Ελλάδα όσο και το σύνολο της ΕΕ) αποτελούν τα πλέον θετικά αποτελέσματα που έχει επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπέρ μιας κοινής ευρωπαϊκής Εξωτερικής πολιτικής- Όχι στη διεύρυνση 

Παρά τη δυσπιστία στων τωρινό θεσμό της ΕΕ, η πλειοψηφία των Ελλήνων τάσσεται υπέρ μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς άλλες χώρες (EΛ:69%, EΕ28:63%) και μιας κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΛ:73%, EΕ28:73%).

Ωστόσο, αρνητικοί στο ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ένταξη άλλων χωρών μέσα στα επόμενα χρόνια, είναι οι περισσότεροι Έλληνες, όπως και ευρωπαίοι πολίτες (EΛ:51%, EΕ28:52%). Παρόλα αυτά, σημαντική μερίδα του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δείγματος αντίστοιχα, τάσσεται υπέρ μιας τέτοιας προοπτικής (EΛ:44%, EΕ28:37%).

Μεγαλύτερη δυσπιστία απέναντι στην ΕΚΤ 

Ποσοστό 87% των Ελλήνων πολιτών τείνει να μην εμπιστεύεται την ελληνική κυβέρνηση (EΕ28:72%). Μόνο 1 στους 10 Έλληνες δηλώνει ότι εμπιστεύεται την εθνική κυβέρνηση (10%). Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 23%. Δυσπιστία εκφράζεται και για τη Βουλή των Ελλήνων (EΛ:86%, EΕ28:69%), όπως επίσης και για τις περιφερειακές/τοπικές δημόσιες αρχές (EΛ:75%, EΕ28:50%). 

Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών που φαίνεται να μην εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα της χώρας τους (EΛ:94%, EΕ28:82%). Ειδικότερα δε οι Έλληνες συγκεντρώνουν το υψηλότερο αρνητικό ποσοστό του συνολικού ευρωπαϊκού δείγματος.

Μέσα σ’ ένα γενικευμένο κλίμα δυσπιστίας, αλλά και δυσαρέσκειας, οι Έλληνες στην πλειονότητά τους, τείνουν να μην εμπιστεύονται και το θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρώνοντας μάλιστα το υψηλότερο ποσοστό (δυσπιστίας) που καταγράφει η έρευνα (EΛ:77%, EΕ28:58%). 

Ειδικότερα για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική κοινή γνώμη συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό δυσπιστίας του συνολικού δείγματος: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EΛ:68%, EΕ28:48%), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EΛ:75%, EΕ28:47%) και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EΛ:80%, EΕ28:49%).

«Προβληματική» δημοκρατία 

Προβληματίζει ακόμη και η διαπίστωση ότι οι Έλληνες είναι από τους πλέον δυσαρεστημένους Ευρωπαίους αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Συγκεκριμένα, η έρευνα καταγράφει τη δυσαρέσκεια των Ελλήνων για τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία τόσο σε εθνικό (EΛ:82%, από τα υψηλότερα του δείγματος μετά από αυτά της Πορτογαλίας 85%, της Βουλγαρίας 84% και της Ρουμανίας 84%) όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο (EΛ:75%, το υψηλότερο αρνητικό ποσοστό της έρευνας μαζί με την Πορτογαλία 75%), με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να διαμορφώνεται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα (EΕ28: 52% και 46% αντίστοιχα). 

Οι Έλληνες θέλουν να μάθουν τα δικαιώματά τους 

Αξιοσημείωτη είναι και η διαπίστωση ότι οι Έλληνες δε γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΛ 64%, EΕ28 55%), και γι’ αυτό εκφράζουν και την επιθυμία να γνωρίσουν περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν ως Ευρωπαίοι πολίτες (EΛ:55%, EΕ28:59%).

Ειδικότερα δε, ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τα δικαιώματα που έχουν όσον αφορά την εργασία (EΛ:26%, EΕ28:21%) και τη διαμονή/διαβίωση σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΛ:23%, EΕ28:16%), τα δικαιώματά τους σχετικά με τη λήψη ιατρικής βοήθειας σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΛ:15%, EΕ28:20%), όπως επίσης και για τη δυνατότητα σπουδών σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΛ:13%, EΕ28:7%). 

Η ΕΕ δεν λαμβάνει υπόψη τα ελληνικά συμφέροντα 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι Έλληνες πολίτες θεωρούν ότι τα συμφέροντα της χώρας τους δε λαμβάνονται καλά υπόψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EΛ: 83%). Το ελληνικό (αρνητικό) ποσοστό είναι το 2ο υψηλότερο του συνολικού δείγματος της έρευνας, μετά από αυτό των Κύπριων (ΚΥ: 85%), ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα (EΕ28: 53%). 

Ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο, οι Έλληνες, όπως και οι περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες, δεν πιστεύουν ότι η άποψή τους μετράει στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΛ: 86% - EΕ28: 66% - το ελληνικό αρνητικό ποσοστό είναι το υψηλότερο μαζί με αυτό της Κύπρου: 86%). Όσο δε, για την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια σκηνή, οι περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν ότι η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει βαρύτητα και συνεπώς λαμβάνεται σοβαρά υπόψη (EΛ: 60% - EΕ28: 65%).

EurActiv.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τα 10 μεγαλύτερα ποτάμια της Ελλάδας

Αλιάκμονας
Βρίσκεται στη Δ. Μακεδονία και είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδας με μήκος 297 χλμ. και βρίσκεται ολόκληρος σε ελληνικό έδαφος. Οι άλλοι μεγάλοι ποταμοί (Έβρος, Νέστος και Αξιός) πηγάζουν σε ξένα εδάφη. Το όνομά του είναι σύνθετο και προέρχεται από το άλς (άλας, θάλασσα) και από το άκμων (αμόνι). Μια αρχαία παράδοση λέει ότι όσα πρόβατα έπιναν νερό από τον Αλιάκμονα άλλαζαν χρώμα και γίνονταν λευκά. Η παράδοση αυτή επιβεβαιώνεται από μια καταγραφή του Λατίνου συγγραφέα Πλινίου (23-79 μ.Χ.), που μεταφρασμένη από τα λατινικά, λέει: «Επίσης στη Μακεδονία, όσοι θέλουν να έχουν πρόβατα άσπρα πηγαίνουν στον Αλιάκμονα, όσοι δε μαύρα στον Αξιόν». Ο Αλιάκμονας, πριν γίνει το φράγμα της εκτροπής του (δεκαετία του 1950), δεν είχε σταθερή κοίτη. Συχνά πλημμύριζε και σχημάτιζε εκτεταμένα έλη. Ο ποταμός πηγάζει από τα βουνά Βέρνο, Γράμμο και Βόιο, στα σύνορα της χώρας με την Αλβανία, και εκβάλλει στο Θερμαϊκό κόλπο μεταξύ της Θεσσαλονίκης και της Κατερίνης. Σχεδόν σε όλο…

Κάστρο Πελασγίας (αρχ. Λάρισα Κρεμαστή) (Πελασγία)

Περιγραφή:
Σώζεται οχυρωματικός περίβολος πάχους 2,50 - 2,90 μ., που ταυτίζεται με την ακρόπολη της αρχαίας πόλης των Φθιωτών Αχαιών, Λάρισας Κρεμαστής. Είναι οικοδομημένος κατά το τραπεζιόσχημο και ισοδομικό σύστημα τοιχοποιΐας, χρονολογείται στον 5ο και τον 4ο αιώνα π.Χ., και φέρει ανά διαστήματα πύργους, τρεις πύλες και μία πυλίδα (πλάτους 1,36 μ.).
Υπηρεσιακή Μονάδα: ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Τ.Κ. 35013, Πελασγία (Νομός Φθιώτιδος)

Τηλέφωνο: +30 22310 29992
Φαξ: +30 22310 46106
Email: protocol@idepka.culture.gr


Πηγή-->

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (βίντεο)

clip : ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΝΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ