Το Ζέλι Λοκρίδας

Το χωριό απλώνεται με θαυμαστή γραφικότητα στην ανατολική πλαγιά του όρους Βαρβάς. Σύμφωνα με παλαιότερη μέτρηση το Ζέλι έχει έκταση 51.000 στρέμματα από τα αποία τα 24.000 είναι καλλιεργήσιμα και τα υπόλοιπα δασική έκταση. 
Το Ζέλι μέχι το 1912 ανήκε διοικητικά στο Δήμο Ταλαντίου(Αταλάντης). Μετά το 1912 έγινε κοινότητα μέχρι που ο Καποδιστρικός νόμος το τοποθέτησε στο Δήμο Ελάτειας.

Post a Comment

Αφήστε το μήνυμά σας, το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας.

Νεότερη Παλαιότερη