Φωκίδα: «Ηµερίδα για τα απόβλητα των ελαιοτριβείων»

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου LIFE – PROSODOL «Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες», το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού «∆ΗΜΗΤΡΑ» και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας σε συνεργασία µε τους ∆ήµους ∆ελφών και ∆ωρίδας σας προσκαλούν στην Ηµερίδα που συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012 στις 11:00 π.µ. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου ∆ελφών (πλατεία Κεχαγιά) Με θέµα: «∆ιάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων και προστασία του περιβάλλοντος». 

 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ
-->
Νεότερη Παλαιότερη