Γη & Αγρός

_Γη&Αγρός

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Τροποποιήσεις στο LEADER

Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης, τροποποιήθηκε η αρχική κοινή υπουργική απόφαση η οποία αφορά το πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013.

Η νέα ΚΥΑ είναι η με αριθμό 6102, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1473/Β/3 – 5 – 2012, με την οποία μεταξύ άλλων αυξάνονται οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά 21.612.702 ευρώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια